logo

Welkom
op de website van Tuinen Moerman

Als tuinaannemer ga ik steeds op zoek naar de meest efficiênte en ecologische manier om de tuin een nieuw dimensie te geven door 'evenwicht' te brengen in zijn totaalbeeld.

Door een vervanging van bestaande verhardingen naar groene zones of door het indijken van overwoekerde tuinzones kan een bestaande tuin met enkele ingrepen een nieuw leven in harmonie krijgen.

Bij het vertrekken van een 'lege kavel' naar een tuin met een goeie energiebalans begint reeds bij de aanmaak van een goeie bodemstructuur. Als de bodem voorbereid wordt als gazonzone, dan vereist dit een andere opbouw dan als die tot bloemzone of struik-/boomzone moet dienen. Ook de dieperliggende ondergrond zijn samenstelling en structuur , de mate van waterdoorlaatbaarheid ; de klimaatomstandigheden van wind, zon, beregening , het al dan niet beschut zijn van de tuindelen spelen een belangrijke rol voor het bepalen van de soort en de plaats van de toekomstige beplanting.

De 'ziel' van een een tuin is altijd een evenwichtsoefening tussen wat de natuur kan bieden en wat de eigenaar ervan verlangt. Een oprit is meestal het functionele deel van een voor- of zijtuin. Het gedeelte van de tuin dat privacy moet bieden is vaak het achterliggende terras aan het huis, maar kan evengoed ook in het hart of in het achterste stuk van de tuin zijn. Daar bestaat de opportuniteit om een romantisch hoekje te creëren met lage of hogere aanplanting. Ook het stukje tuin dat wel doorkijk geeft naar de buren kan een nuttig en gezellig hoekje worden.

Harmonie in een tuin wordt gemaakt door diepte en hoogte te creëren met groene partijen van hagen, bloemen, struiken en bomen , maar ook door de hoeveelheid en plaatsing van de functionele gazonzones met elkaar af te wisselen en in evenwicht te brengen.

Hierbij is een goeie wisselwerking tussen de tuinplanners en de tuineigenaar een proces van aanvoelen en communiceren wat binnen een bepaald budget bereikt kan worden.

Als tuinaannemer kan men zowel ontwerper als uitvoerder zijn of in samenwerking treden met een tuinarchitect, zodat de eigenaar zijn wensen verwezenlijkt ziet of nieuwe , andere ideeën aangereikt krijgt.

"Ons lichaam is onze tuin, waarvan onze wil de tuinman is."
(Shakespeare)

"Hij die eerst wil zien eer hij gelooft, zal weinig zaaien!"
(Ben van Ooijen)

Contact

Locatie

Zeelaan 13 / 8400 Oostende (België)